top of page
IMG_1319.jpg

Mūsų bažnyčioje galima pasiruošti Eucharistijos sakramentui

„Dieną, vadinamą saulės diena, toje pačioje vietoje susirinka visi, gyvenantys miestuose bei kaimuose. Kiek leidžia laikas, skaitomi apaštalų ir pranašų raštai. Lektoriui baigus skaityti, prabyla vadovas, primindamas girdėtus gražius dalykus ir ragindamas jais sekti. Paskui visi drauge atsistojame ir meldžiamės už save (…) ir už visus kitus, kad ir kur jie būtų (…), idant būtume rasti teisūs savo gyvenimu ir darbais, ištikimi įsakymams ir tuo būdu pasiektume amžinąjį išganymą. Baigę melstis, sveikiname vieni kitus pasibučiuodami. Tada tam, kuris vadovauja broliams, atnešama duona ir taurė vyno, atmiešto vandeniu. Juos paėmęs, jis garbina ir šlovina visatos Tėvą Sūnaus ir Šventosios Dvasios vardu ir kalba ilgą padėkos maldą už gautas iš Jo dovanas. Vadovui baigus maldas ir dėkojimą, visi susirinkusieji pritardami sako: Amen. Kai vadovas baigia dėkoti ir visi susirikusieji jam atsako, tie, kuriuos mes vadiname diakonais, padalija visiems čia esantiems „eucharistinę“ (už kurią buvo dėkota) duoną ir vyną su vandeniu, o nesantiems nuneša į namus.“

 

[iš šv. Justino paaiškinimo imperatoriui pagoniui Antonijui Pijui (138 – 161m.) apie tai, ką daro krikščionys]

 

Pirmajai Komunijai ruoštis priimame vaikus nuo 9 metų.
Registracija kasmet vyksta rugsėjo mėnesi.

 

Skaityti KBK čia

 

Kilus klausimams rašyti: paberzesparapija@gmail.com

MŪSŲ KONTAKTAI

Adresas: Vilniaus g. 65, Paberžė, 14273 Vilniaus r.

Tel: +370 613 47 380

El.p.: paberzesparapija@gmail.com

AB „SEB bankas“

a/s LT02 7044 0600 0500 0897

Susisiekite su mumis

Užklausa pateikta sėkmingai, ačiū. Greitu metu Jums atsakysime.

bottom of page